لوقا و یوحنا

لوقا و یوحنا

لوقا انجیل مورد علاقه بسیاری از افراد است، زیرا انسانیت عیسی را به عنوان مرد خدا مورد تأکید قرار می دهد. این انجیل، عطوفت عیسی و نحوه همذات پنداری او با ما را نشان می دهد. بسیاری از معروف ترین تمثیل های عیسی از قبیل داستانهای پسر ولخرج و سامری خوب، فقط در لوقا آمده اند. لوقا بیش از سایر نویسندگان اناجیل درباره تولد عیسی اطلاعات به ما می دهد. و لوقا بیانیه مسیح – بیانیه صریح مأموریت او – را که کلید رسالت مسیح است، در اختیار ما قرار می دهد. انجیل یوحنا در مقایسه با سه انجیل دیگر از نظر سبک منحصر به فرد است. این انجیل از این نظر منحصر به فرد است که حاوی مجموعه ای از جملات “من هستم” است که اطلاعاتی درباره عیسی در اختیار ما قرار می دهد. انجیل یوحنا همچنین بر مضمون “نشانه ها” تمرکز می کند و نویسنده این انجیل، کتاب را با این جمله خاتمه می دهد: “ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیآورید که عیسی، مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده بوسیلۀ نام او صاحب حیات جاودان شوید.”(یوحنا 20:31).

Lessons

درس های موجود:

مردم را صید کنید

Author: farsi@auth

نگاهی به کریسمس

Author: farsi@auth

افکار مسیحی

Author: farsi@auth

توبه

Author: farsi@auth

زبان رمز یوحنا

Author: farsi@auth

زنی بر سر چاه

Author: farsi@auth

Comments are closed.