تماس

از اینکه با ما تماس گرفتید، متشکریم!

از شما دعوت می کنیم برای درس‌های مورد نیاز، مطالب تکمیلی درخواست کنید. اگر کشیش، رهبر گروه یا مبشر هستید و یا با دانشجویان کلام خدا کار می‌کنید، با ما تماس بگیرید تا مطالب تکمیلی ویژه ای را در اختیار شما قرار دهیم.