درباره

” من با مسیح مصلوب شده ام. به طوری که دیگر آنکه زندگی می کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد، زندگی می کنم. “

– غلاطیان 2:20 ESV

آیا برای آغاز این دوره آماده‌اید؟ این ویدیوی کوتاه شامل نگاهی اجمالی بر این دوره را تماشا کنید

درباره ما :

این دروس شامل بررسی کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه است که تمرینی عملی در شاگردسازی را برای نو ایمانان به عیسی مسیح فراهم کرده است. این دوره آموزشی به تقویت و رشد ایمانداران کمک کرده و به شاگرد سازی گروهها و آغاز کلیساها منجر خواهد شد. بعلاوه، این دوره چگونگی مطالعه کتاب مقدس به ایمانداران می آموزد چگونه کتاب مقدس را به زبان خود مطالعه کرده و به رشد معنوی کلیسا کمک کنند.

این دوره با دقت و ظرافت برای دسترسی افراد مختلف در سراسر جهان تهیه شده است. برنامه مطالعه انجیل، رویکردی معنوی به کتاب مقدس ارائه می کند و صرفنظر از داشتن سابقه علمی، برای همگان به راحتی قابل درک است.

تاریخچه مطالعه

منشا این دروس رابطه بین تاجری موفق و کشیش کلیسایی محلی است. مرد تاجر در جلسه‌ی محلی مطالعه کتاب مقدس در زادگاه خود شرکت کرد و آنجا بود که بشارت مسیح را از زبان کشیش شنید. برای نخستین بار، مرد تاجر احساس کرد واقعاً از کتاب مقدس به شیوه ای قابل درک آموخته است. این موضوع او را ترغیب کرد تا با کشیش در به اشتراک گذاشتن این آموزه ها برای مردم سراسر جهان، همکاری کند. هم آن تاجر و هم کشیش، تا زمان مرگشان، به مأموریت خود برای رساندن کلام خداوند به تمام دنیا وفادار ماندند. اگر شما امروز این متن را می خوانید، به خاطر ندای خداوند است که بر قلب آنها الهام شد. آرزوی آنها این است که شما این مطالب را آموخته و در طی این راه، به خدا نزدیکتر شوید.